Vận chuyển, giao hàng & trả lại hàng

  • Vận chuyển và Giao hàng

    Ngày đăng : 20/08/2012

    Chúng tôi sử dụng các hình thức vận chuyển phố biến: Chuyển phát nhanh, chuyển đảm bảo, chuyển trong ngày, chuyển trực tiếp... Bạn đọc kỹ hưỡng dẫn để lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp nhất

  • Trả lại hàng

    Ngày đăng : 20/08/2012

    Với mục đích mang đến cho khách hàng dịch vụ bán hàng qua mạng tốt nhất, chúng tôi đồng ý khách hàng có thể trả lại sản phẩm đã mua nếu trang web bán sản phẩm đó chấp nhận về thời gian trả hàng (không áp dụng trả hàng đối với ...